Vi erbjuder bland annat tjänster för kök, bad, bygg och måleri.
Följande tjänster erbjuder vi:

 • Felsökningar
 • Installationer
 • Jordning
 • Projekteringar
 • Installation och elcentraler, service av elmätare med mera
 • Reparationer
 • EIO ELTEST
 • Installering av solpaneler
 • Service av lysrörsarmaturer
 • Besiktningar
 • Underhåll